دانلود پاورپوینت پردازش تحلیلی برخط برای پشتیبانی تصمیم - 34 اسلاید

دانلود پاورپوینت پردازش تحلیلی برخط برای پشتیبانی تصمیم - 34 اسلاید

دانلود پاورپوینت پردازش تحلیلی برخط برای پشتیبانی تصمیم - 34 اسلاید

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید

›هدف: بررسی پردازش تحلیلی برخط (OLAP) و چگونگی استفاده از آن برای پشتیبانی تصمیم.